Opłaty na rok szkolny 2018/2019 zostaną podane w późniejszym terminie

Nazwa konta: Polish Saturday School

Numer konta: 91460080

Sort code: 40-16-03