O nas

Idea powstania Polskiej Szkółki Sobotniej została zapoczątkowana poprzez utworzenie stowarzyszenia Central & Eastern European Association, które rozpoczęło spotkania latem 2007 roku. Natomiast pierwsze spotkanie z rodzicami odbyło się 12 stycznia 2008 roku w Domu Polskim 174 Newport Road. Zanim do tego doszło, założycielki – Agnieszka Ludynia-Chudy i Renata Regdos-Treherne, musiały sporo zmienić w Domu Polskim. Prezes Stowarzyszenia Dawid Wawrzyniak, Polonia w Domu Polskim oraz ksiadz proboszcz od samego początku wspierali pomysł szkółki i pomagali w jego realizacji. Najważniejsze były rozmowy z radą Domu Polskiego oraz proboszczem Polonii w Cardiff, którzy życzliwie zgodzili się udostępnić pomieszczenia dla szkółki. Obie sale zostały oczyszczone ze zbędnych mebli, udało się też zaadaptować istniejące meble na potrzeby dzieci i nauczycieli. Sale zostały wysprzątane przez organizatorki i ochotników. Na tym etapie szkółka nie wymagała jeszcze nakładów finansowych, tylko wiele czasu i energii. Kiedy sale zostały doprowadzone do porządku rozpoczęła się akcja promocyjna, ogłoszenia o projekcie pojawiły się w polskich sklepach, kościele, zaprzyjaźnionych szkołach brytyjskich i wielu innych miejscach. Po pierwszym zebraniu z rodzicami było jasne, że szkółka polska w Cardiff jest potrzebna. Przyszło kilkunastu rodziców, którzy bez większych zastrzeżeń zaakceptowali program szkółki. Zajęcia zaproponowane zostały na sobotnie poranki, między godziną 10 a 12, z podziałem na 2 grupy wiekowe: od 4 do około 6-7 lat oraz od 7 do 12. Zajęcia z języka polskiego i kultury prowadzić zaczęła Renata a religii í historii – Agnieszka. Między zajęciami była 20 minutowa przerwa. Ustalona została opłata 5 funtów na miesiąc od dziecka.

1. Etapy rozwoju

W ramach szkółki dzieci brały udział w zajęciach plastycznych: malowanie farbami wodnymi zaproponowane i prowadzone przez Olę Kaczmarek-Day i jej męża Chrisa. Zajęcia te, dla wszystkich dzieci, odbywały się co drugą sobotę od 12 do 13. W latach 2008-2010 dzieci ze szkółki przygotowały trzy inscenizacje teatralne: na Święto Niepodległości 11 listopada oraz na rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 2009. Wszystkie wystepy przypadły do gustu gościom, przede wszystkim polskim weteranom zgromadzonym w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Central & Eastern European Association zorganizowało w maju 2008 Słowiańską Majówkę, w której brały też udział dzieci ze szkółki wraz z rodzicami oraz wielu innych gości. Pod koniec roku 2008 szkole udało się zdobyć grant z Cardiff County Council na remont pomieszczeń i zakup nowego sprzętu w wysokości 3000 funtów. Dotychczasowa główna sala została gruntownie wyremontowana przez kadrę i rodziców oraz wolontariuszy, zmieniona została podłoga, odmalowane ściany, urządzony kącik z zabawkami. Zakupione zostały stoły, tablice, krzesła, sprzęt audio oraz mnóstwo niezbędnych rzeczy. Od września 2009 wprowadzona została dodatkowa godzina zajęć z języka polskiego dla wszystkich dzieci, podzielonych na trzy grupy wiekowe. Wiosną 2009 roku utworzona została grupa dla maluchów z rodzicami. Zajęcia prowadziła Monika Goździewska,w każdą sobotę od godziny 13. Wprawdzie ta grupa była formalnie niezależna od szkółki polskiej, jednak powstała przy wsparciu założycielek szkółki, stanowiła też kolejną promocję wychowania z językiem polskim. Grupa zakończyła swoją działalność w roku 2010. Została wznowiona przez Magdalenę Thomas na początku 2011 roku. Na spotkania przychodziły dzieci w wieku 1,5 roku do 3 lat wraz z rodzicami i opiekunami, najpierw w soboty po zajęciach w Polskiej Szkole a potem w środy rano. Grupa istniała do 2014 roku, do czasu rozpoczęcia prowadzenia przez Magdalenę Thomas najmłodszej grupy w szkółce.

We wrześniu 2008 roku dołączyła do naszej grupy, także jako wolontariusz, Anna Tomasiewicz, która wytwale i z wielkim sercem pomagała nam prowadzić zajęcia przez cały rok szkolny. Natomiast w roku szkolnym 2010/2011 nasza kadra nauczycieli się powiększyła o Kalinę Mikułę.

2.Program kształcenia.

Od 2009 zajęcia odbywały się w każdą sobotę od 10.00 do 13.00. Każdy blok zajęciowy trwał około 40-50 minut, po nim następowała przerwa. Dzieci podzielone były wiekowo, młodsza grupa (4-6 lat) ćwiczyła pisanie liter, szlaczki, rysowała, śpiewała. Grupa starsza (7-11 lat) była bardziej zróżnicowana pod względem umiejętności i tempa pisania i czytania. Dlatego też pierwsze zajęcia językowe odbywały się w dużej grupie, natomiast drugie zajęcia, z precyzyjniejszym podziałem w zakresie umiejętności, miały na celu dotarcie do konkretnych potrzeb dzieci. Młodsza część grupy starszej ćwiczyła podstawowe umiejętności z panią Agnieszką, natomiast starsi zajmowali się czytaniem i analizą kilkustronnicowych tekstów z panią Renatą. Maluchy w tym czasie malowały z panią Anią Od września 2010 roku, zajęcia prowadzone były już w trzech grupach wiekowych: 4-5.5 lat, 6-7.5 lat, 7.5 do 11 lat. Materiały, z uwagi na brak jednolitego systemu nauczania dzieci polskich na obczyźnie, kompletowane były na bazie wielu podręczników i zeszytów z ćwiczeniami oraz w oparciu o podręczniki szkolne zaproponowane przez Polską Macierz Szkolną. Jako wolontariusze dołaczyły do nas: Katarzyna Słowik, Małgorzata Lasińska, Katarzyna Cieślik, Patrycja Konfederak. W poźniejszych latach swoja wspołpracę rozpoczęły: Anna Kowalska, Anna Świdzińska, Renata Galas, Anna Wojciekian oraz Anna Hała. Od września 2014 roku szkoła rozrosła się do czterech grup wiekowych. Stało się to dzięki podzieleniu sali na parterze za oficjalna zgoda księdza Bogdana Wery oraz rady Parafialnej. W tym projekcie pomogli nam rodzice dzieci z naszej szkoły: Tomasz Chudy, Mateusz Ludynia, Łukasz Skwarczyński oraz Marcin Kiczka. W 2015 roku do grona pedagogicznego dołaczyli: Arek Szamocki, Anna Bojanowska Drop oraz Aneta Czerwińska.

3.Kadra.

Oferujemy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli oraz naukę takich przedmiotów jak: Język polski, Historia, Religia, Geografia, Kultura i tradycja. Obecnie w skład kadry nauczycieli wchodza: Agnieszka Ludynia-Chudy, Magdalena Thomas, Arek Szamocki, Aneta Czerwińska, Katarzyna Cajler, Katarzyna Kowal-Świerczek, Oliwia Pajor .

4.Najważniejsze osiągnięcia.

Ponieważ ani szkoła ani jej uczniowie nie biorą udziału w zewnętrznych konkursach, najważniejszym osiągnięciem szkoły jest samo jej istnienie oraz to, że tyle dzieci chce się uczyć języka polskiego w swoim wolnym czasie w sobotnie poranki.

5.Powiązania ze środowiskiem lokalnym.

Szkółka Polska w przeszłości współpracowała: z Polską parafią w Cardiff oraz Radą Parafialną Domu Polskiego, Polish Home Assocation oraz, VAC /Voluntary Action Cardiff, który wspiera nas grantami na rozwój szkoły.