Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą:

  • pierwsze dziecko £280
  • drugie dziecko £230
  • trzecie dziecko £180

Do powyższych kwot wliczone sa opłaty za podręczniki.

Opłaty za szkołę sa podzielone na trzy raty.

  • I rata – £100 do 31.08.2019
  • II rata – £100 do 31.10.2019
  • III rata – £80 do 31.12.2019

W przypadku dwójki rodzeństwa:

  • I rata – £200 do 31.08.2019
  • II rata – £200 do 31.10.2019
  • III rata – £110 do 31.12.2019

W opisie prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka. W razie nie wpłynięcia wpłaty w określonym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów szkoły i nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia. Dzieci będą umieszczane na liście uczniów zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, dzieci będą umieszczane na liście oczekujących do czasu potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto szkoły. Wpłaty poza wyznaczonym terminem wiążą się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości £10. W sytuacji rezygnacji z nauki opłata uiszczona za naukę NIE podlega zwrotowi. Nieobecność dziecka spowodowana wyjazdem, czy chorobą nie powoduje zmniejszenia opłaty za rok szkolny. O ewentualnych zmianach płatności rodzice będą odpowiednio wcześniej poinformowani listownie lub mailowo z podaniem przyczyny.

Nazwa konta: Polish Saturday School

Numer konta: 91460080

Sort code: 40-16-03